Առկա և ակնկալվող ռիսկերի զսպման և կառավարման համար անհրաժեշտ է սցենարային վերլուծություններ տարբեր ֆորս մաժորային իրավիճակներում դիմակայելու համար։ Մեր փորձառու մասնագետները կիրականացնեն Ձեր կազմակերպության համար սցենարային վերլուծություններ և ակնկալվող ռիկերի կանխարգելման մոտեցումներ։