Արշակ Վարժապետյան
Համահիմնադիր, Նախագահ

Պարոն Վարժապետյանը ընկերության նախագահն է հիմնադրման օրվանից։ Նա մասնակցել է հիմնադրամի աշխատանքներին և ընկերության խոշոր բաժնետեր է։
Պարոն Վարժապետյանը մասնագիտացված է աուդիտի, ֆինանսների, հաշվապահության և վճարահշվարկային համակարգերի ոլորտումներում։ Նա որակավորվել է որպես աուդիտոր ՀՀ ԿԲ, ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և Մեծ Բրիտանիայի ACCA(CertIA) կողմից։ Նա ակադեմիական ասպիրանտական հետազոտող է, հեղինակ է մի քանի տնտեսագիտական եզրույթների և մոտեցումների։

 


Սոնա Խաչատրյան
Համահիմնադիր, Գործադիր տնօրեն

Տիկին Խաչատրյանը ընկերության գործադիր տնօրենն է հիմնադրման պահից։ Նա մասնակցել է հիմնադրամի աշխատանքներին և ընկերության փոքր բաժնետեր է։
Տիկին Խաչատրյանը առավել մասնագիտացված է շուկայավարման և սոցիալ մեդիայի ոլորտում։ Նա համակարգում է ընկերության ընդհանուր գործունեությունն։

 


Ռուզան Մուրադյան
Գլխավոր գործընկեր, Հաշվապահական խմբի ղեկվար

Տիկին Մուրադյանը թիմին միացել է 2022թ․-ից.։ Նա համակարգում է ընկերության հաշվապահական ողջ դեպարտամենտը և հանդիսանում է ընկերության հաշվապահության գլխավոր գործընկերը։
Տիկին Մուրադյանը մասնագիտացված է և՛ հանրային, և՛ մասնավոր հատվածում։ Նա որակավորված հաշվապահ է մի շարք կառույցների կողմից։