Ընտրել ճիշտ պատասխանը

Որոնք են հանդիսանում բնաիրային չափիչներ։

 • կգ, մ, հատ և այլ բնաչափի միավորներ, որոնք անհրաժեշտ են նյութական արժեքները հաշվարկելու և արտացոլելու համար
 • ժամ, օր, ամիս և այլ ժամանակի միավորները, որոնք թույլ են տալիս որոշել աշխատանքի վրա ծախսված ժամանակը
 • դրամը, որի միջոցով չափվում, արտացոլվում  և ընդհանրացնում են տարբեր տնտեսական երևույթները
 • բոլոր վերը նշվածները

Նշվածներից որն է դասակարգվում որպես ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվ

 • կանխիկ դրամական միջոցներ
 • նյութեր
 • արտոնագրեր
 • հաստոցներ

Որոնք են ներառվում փոխառու աղբյուրների կազմում

 • կրեդիտորական պարտք
 • բանկի վարկ
 • ստացված փախառություն
 • բոլոր վերը նշվածները