«ՀԵԼՓՍ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-ը հիմնադրվել է 2018թ․-ին։ Ընկերության նպատակն է ֆինանսական հատվածի ամենաարդի փորձի և հմտությունների ներդրումը տեղական շուկայում։ Ընկերության անդամների փորձը և տարիների արդյունքում կուտակած հմտությունները կնպաստեն ինչպես գործող անձանց, այնպես էլ StartUp-ների հմտությունների, գիտելիքների և բիզնեսի զարգացմանը։
Մեր փորձառու մասնագետները կտրամադրեն Ձեզ խորհրդատվություն կազմակերպության ֆինանսական դրության և կայունության, հեռանկարային զարգացման ուղիների և այլ հիմնարար բաղադրիչների վերաբերյալ։ Ընկերության անդամները որակավորված են ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցների կողմից։

Դուք կարող եք ձեռք բերել առանցին-առանձին կամ մեկ փաթեթով հետևյալ ծառայությունները՝

 1. Տրանսֆերային գնագոյացում
 2. Տրանսֆերային գնագոյացման փաստաթղթավորում
 3. Հարկային հաշվապահություն
 4. ֆինանսական հաշվապահություն
 5. Կառավարչական հաշվապահություն
 6. Ֆինանսական վերլուծություն
 7. Բյուջեի պլանավորում
 8. Ռազմավարության մշակում
 9. Հաշվապահական քաղաքականության մշակում և ներդնում
 10. ՖՀՄՍ-ների հետ համապատասխանության գնահատում
 11. Վերահսկողական և ներքին աուդիտի իրականացման ծառայության ներդրման խորհրդատվություն
 12. Ռազմավարական ֆինանսական կառավարում
 13. Տարհանման պլանների գծապատկերների կազման խորհրդատվություն
 14. Կազմակերպության գրանցում և հիմնադրում
 15. Ապրանքային նշանի և հեղինակային իրավունքի գրանցում
 16. Աշխատավարձերի համակարգի հաշվառում
 17. Կազմակերպության հիմնադրման խորհրդատվություն
 18. «HELPs» բաժանորդագրություն
 19. Կոմպիլացիա
 20. Բիզնես պլանավորում
 21. Ֆինանսական մոդելավորում
 22. Ներքին վերահսկողություն
 23. Այլ համապարփակ և առանձնացված խորհրդատվություններ
 24. Հարկային Խորհրդատվություն