Հարկային հաշվառումն ու ժամանակին ներկայացումը որակյալ հաշվապահության մաս են կազմում Մենք կօգնենք ձեզ իրականացնել.

  • հարկային հաշվառում եւ ներկայացում
  • հարկային խորհրդատվություն
  • հարկային բազայի ճշգրիտ հաշվարկը