Հաշվապահական թիմի ղեկավար/վարչության պետ, Գլխավոր հաշվապահ

 

Տիկին Մուրադյանը թիմին միացել է 2022թ․-ից.։ Նա համակարգում է ընկերության հաշվապահական ողջ դեպարտամենտը և հանդիսանում է ընկերության հաշվապահության գլխավոր գործընկերը։
Տիկին Մուրադյանը մասնագիտացված է և՛ հանրային, և՛ մասնավոր հատվածում։ Նա որակավորված հաշվապահ է մի շարք կառույցների կողմից։