Ֆինանասկան հատվածը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվային հոդվածների,  ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների կիրառություններում առկա են բազմաթիվ դժվար ընկալելի մոտեցումներ, որոնք առավել հեշտ ըմբռնելի են դառնում թիմային քննարկումների և գործնական խնդիր առաջադրանքների կիրառման շնորհիվ։

Այս ամենը հաշվի առնելով «HELPS CONSULTING» ընկերությունը առաջարկում է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ գործող մասնագետներին հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, բանկային գործի, խորհրդատվության և հարկային օրենսդրության ուսուցողական և վերապատրաստողական դասընթացներ։

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ երեք, չորս կամ վեց ամիս տևողությամբ ուսուցողական և վերապատրաստողական դասընթացներ, որի գրանցման համար անհրաժեշտ է անցնել հղումով և լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը։ Ուսուցողական և վերապատրաստողական դասընթացները իրականացվելու են տվյալ ոլորտին ներհատուկ խնդիրների և՛ թեմատիկ, և՛ գործնական խնդիրների լուծմամբ։

 

Գրանցվի՛ր առաջինը