Կազմակերպությունների առկա և կանխատեսվող սցենարային ռիսկերի բացահայտում