Համահիմնադիր, Նախագահ

Պարոն Վարժապետյանը ընկերության նախագահն է հիմնադրման օրվանից։ Նա մասնակցել է հիմնադրամի աշխատանքներին և ընկերության խոշոր բաժնետեր է։
Պարոն Վարժապետյանը մասնագիտացված է աուդիտի, ֆինանսների, հաշվապահության և վճարահաշվարկային համակարգերի ոլորտումներում։ Նա որակավորվել է որպես աուդիտոր ՀՀ ԿԲ, ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և Մեծ Բրիտանիայի ACCA(CertIA) կողմից։ Նա ակադեմիական ասպիրանտական հետազոտող է, հեղինակ է մի քանի տնտեսագիտական եզրույթների և մոտեցումների։