EFES Group-ը կազմակերպում է ՖՀՄՍ-ների թեմատիկ և գործնական վերապատրաստման դասընթացներ գործող մասնագետների համար։ Դասըթացի ընթացքում կբացահայտվեն ՖՀՄՍ-ների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև գործնական խնդիրների օգնությամբ կպարզաբանվեն մանրամասնություններ առավել հանդիպող խնդիրների և դժվար ընբռնելի մոտեցումներ մասին։