Ստորև տեղադրված հոլովակում IASB-ի տեխնիկական անձնակազմի անդամներ Նիկ Բարլոուն և Ջուլիան-Ռեբեկա Ափմայերը ներկայացնում են IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements-ը՝ առաջիկա ՖՀՄՍ հաշվապահական ստանդարտը, որը կսահմանի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացման և բացահայտումների ընդհանուր պահանջները: Այս նոր ստանդարտը պատասխանում է ընկերությունների ֆինանսական արդյունքների մասին ավելի լավ տեղեկատվության ներդրողների պահանջին: Դա կազդի բոլոր ընկերությունների և բոլոր ներդրողների վրա:

© IFRS.org