«ՀԵԼՓՍ ԳՐՈւՊ» ՍՊԸ փնտրում է հաշվապահի։
Աշխատանքային պարտականություններ`
 •  Իրականացնել ընդհանուր հաշվապահական հաշվառում
 •  Իրականացնել կրկնակի գրանցում` հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հիման վրա
 •  Կազմակերպել սկզբնական փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացը
 •  Կազմակերպել հիմնական միջոցների, ոչ նյութական արժեքների հաշվառման ողջ գործընթացը
 •  Իրականացնել դրամական միջոցների հաշվառում (Բանկային քաղվածքի և դրամարկղի շարժի ձևակերպում)
 •  Ներմուծումների և տեղական ձեռք բերումների ձևակերպում ՀԾ համակարգում
 •  Վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում
 •  կատարել այլ հանձնարարություններ:
Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`
 •  Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտություն, ֆինանսներ կամ հաշվապահական հաշվառում),
 •  Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 •  ՀՀ Հարկային օրենսգրքի, Աշխատանքային օրենսգրքի, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքի և այլ իրավական ակտերի իմացություն,
 •  Միաժամանակ մի քանի ընկերությունների հաշվառման վարման հմտություններ;
 •  E-invoising և tax service ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ,
 •  MS office, ՀԾ ծրագրերի իմացություն;
 •  Սովորելու և աճելու պատրաստակամություն,
 •  Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 •  Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն:
Լրացուցիչ տեղեկություն

Ցանկացողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել job@helps.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ Հաշվապահ:

Աշխատավարձ` 100,000 – 250,000 ՀՀ դրամ:
Աշխատանքի տեսակը` Ամբողջ դրույք:

Մարզերից հետաքրքրվողները նույնպես կարող են դիմել։