🔈🔉🔊 Ճշգրիտ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման համակարգը կարևոր է յուրաքանչյուր կազմակերպության համար։
Մենք կիրականացնենք ֆինանսական միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարում, ինչպես նաև կազմակերպության հաշվապահական քաղաքականության ամբողջական անցում՝ գործող և փոփոխված ՖՀՄՍ-ներին։
Անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և չափից, յուրաքանչյուր կազմակերպություն բախվում է արդիականացման և միջազգայնացման փոփոխությունների մարտահրավերներին։
ℹ️ Այս բոլոր մարտահրավերները հաշվի առնելով մենք կտրամադրենք խորհրդատվություն ամենաօպտիմալ որոշումների կայացման համար։
Այսպիսով Դուք կստանաք՝
✅ Աշխատավարձերի համակարգի հաշվառում,
✅ Հիմնական միջոցների, պաշարների, դրամական հոսքերի և այլ գույքագրում,
✅ Դրամարկղային գործառնություններ,
✅ Կոմպլիացիա,
✅Կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում,
✅ Հաշվապահական հաշվառման վարում,
✅ Հարկային հաշվարկների ու հաշվետվությունների պատրաստում,
✅ Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում, կատարելագործում,
✅ Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
✅ Համալիր ուսումնասիրություններ,
✅ Վերակազմավորման և միաձուլման գործընթացի խորհրդատվություն,
✅ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,
✅ Առաձնահատուկ այլ ծառայությունների իրականացում։