Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր ֆինանսական վիճակը գնահատելու և վերլուծելու համար անհրաժեշտ է համալիր կամ իրավիճակային ուսումնասիրություն, յուրաքանչյուր գործառույթի ազդեցությունը մեկ այլ գործառույթի հետ ուղղակի և/կամ անուղղակի կերպով։

Ընկերության կողմից խորհրդատվական ծառայությունները իրականացնում են և՛ երկարաժամկետ, և՛ կարճաժամկետ։